Tineretul Democrat este organizaţia de tineret a PDM
Moldova


Organizația raională de partid Rezina


Iana Domenti - Preşedinte

 
 

Angela Chirtoca - Vicepreşedinte

    Natalia Gandrabur - Vicepreşedinte


 
Membrii:
Tatiana Golub
Alina Vulpea
Denis Corabliov
Mariana Covali
Liudmila Lisnic
Veaceslav Chiosa
Victoria Trîmbaci
Maria Bîrca
Iulia Popa


 

Domenti Iana - preşedinte, domentiiana@gmail.com, tel. 069350381
Natalia Gandrabur - vicepreşedinte, gandrabur86@mail.ru , tel. 068103252
Angela Chirtoca - vicepreşedinte, chirtoacaangela2@gmail.com, tel. 067224039

 


Hai cu noi!

Echipa noastră are 50.000 de membri!
Suntem împreună şi luptăm pentru o Moldovă solidară! Vino şi tu alături de noi!