Tineretul Democrat este organizaţia de tineret a PDM

Rezoluţia tineretului democrat

 

Apărarea drepturilor tinerilor, sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor şi promovarea politicilor de tineret

(1) Deschiderea Organizaţiei de Tineret către liceeni, studenţi, tineri angajaţi. Ne propunem ca Tineretul Democrat să devină o organizaţie cu vocaţie naţională şi un pol de atracţie pentru tinerii din Republica Moldova.

(2) Un nou mod de a face politică. Avem în vedere renunţarea la metodele învechite folosite de unele formaţiuni de pe scena politică, în activitatea lor. Noi venim cu o nouă abordare, prin care atât Organizaţia de tineret, cât şi Partidul Democrat, se definesc drept structuri consolidate pe baza integrităţii membrilor, competiţiei corectă şi performanţei obţinute.

(3) Stabilirea, menţinerea şi consolidarea contactelor şi acţiunilor comune cu partenerii externi. În acest sens, Tineretul Democrat va susţine colaborarea cu Uniunea Internaţională a Tinerilor Socialişti (IUSY) şi cu familia Tinerilor Socialişti Europeni (YES).

(4) Implicarea socială şi politică a tinerilor, în vederea asigurării unei schimbări prin modernizare a societăţii, în întregul său. Tineretul Democrat susţine măsurile care creează mecanisme de reprezentare a tinerilor în administraţia centrală şi locală, respectiv în funcţii de conducere ale statului.

(5) Punerea în aplicare, pe măsura dezvoltării economice a ţării, a unor sisteme de garanţii pentru tineret, care să permită acestora accesul la un loc de muncă şi posibilitatea continuării studiilor sau a stagiului profesional. În acest sens, Tineretul Democrat va susţine implementarea strategiei Uniunii Europene 2020 care prevede susţinerea educaţiei şi încadrarea tinerilor pe piaţa muncii.

(6) Susţinerea unor politici şi măsuri care să permită o mai bună conectare a sistemului educaţional la cerinţele de pe piaţa muncii. În acest sens, se vor organiza dezbateri şi consultări publice pe tema şomajului în rândul tinerilor şi combaterea acestui fenomen.

(7) Orientarea profesională a tinerilor. Tineretul Democrat va propune crearea unui ghişeu unic de meserii, care să aibă un rol de informare şi orientare a tinerilor în gândirea propriei cariere profesionale. Astfel, acest Ghişeu va permite tinerilor să-şi aleagă o meserie în funcţie de aptitudinile şi capacităţile personale.

(8) Susţinerea unor măsuri destinate tinerilor aflaţi în mare dificultate. În acest sens, Organizaţia de Tineret a PDM va încuraja finanţarea programelor de pregătire şi integrare pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din medii defavorizate.

(9) Sprijinirea iniţiativei private şi a unui mediu de afaceri favorabil investiţiilor, prin care să se ofere posibilitatea tinerilor cu iniţiativă să-şi dezvolte un business, respectiv să creeze ei înşişi noi locuri de muncă. Tineretul Democrat susţine înfiinţarea unor fonduri speciale pentru  start-up-urile iniţiate de către tineri, care să valorifice energia, deschiderea pentru inovaţie a acestora.

(10) Asigurarea stabilităţii politice a ţării şi a păcii sociale. Tineretul Democrat, în calitate de parte integrantă a Partidului Democrat din Moldova, va depune toate eforturile pentru a realiza în practică obiectivele asumate prin programul de Guvernare şi prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Vom susţine, de asemenea, măsurile care contribuie la diminuarea discursului agresiv din societate şi, în schimb, promovarea respectului faţă de valorile naţionale.

(11) Edificarea unui mecanism de comunicare eficient cu toţi actorii sociali compatibili cu viziunea PDM (ONG-uri, sindicate etc). Pentru aceasta, Tineretul Democrat se declară deschis spre dialog cu toate structurile care împărtăşesc valorile social-democraţiei europene şi procesul de integrare europeană al ţării.

(12) Susţinerea cursului de integrare europeană a ţării. Tineretul Democrat rămâne ataşat dezideratului de integrare europeană pentru că acest lucru înseamnă nu doar mai multă bunăstare, stabilitate şi libertate pentru Republica Moldova, dar şi o şansă pentru tinerii din ţara noastră de a se ralia la cele mai înalte standarde profesionale, morale şi civice, şi de a deveni, în final, mai performanţi.

Hai cu noi!

Echipa noastră are 50.000 de membri!
Suntem împreună şi luptăm pentru o Moldovă solidară! Vino şi tu alături de noi!