Tineretul Democrat este organizaţia de tineret a PDM

Manifestul “Investim în tineri”

 

MANIFESTUL “INVESTIM ÎN MOLDOVA, INVESTIM ÎN TINERI”

Manifestul “Investim în Moldova, Investim în tineri” îşi propune să aducă împreună generaţia tânără, indiferent de localitatea de baştină, de nivelul de experienţă, de statutul social sau de etnie, în cadrul unei comunităţi consolidate în jurul unui obiectiv comun. Le spunem Hai cu noi! tuturor celor care doresc să ni se alăture  în cadrul acestei comunităţi a tinerilor din Republica Moldova, unde contează solidaritatea, colaborarea şi onestitatea.

Manifestul nostru porneşte de la un deziderat: tinerii care îşi încheie studiile trebuie să poată găsi un loc de muncă potrivit, aici, în Republica Moldova, un loc de muncă pe măsura pregătirii şi educaţiei lor.

A investi în dezvoltarea, modernizarea şi în viitorul Republicii Moldova înseamnă a investi în viitorul tinerilor. Înseamnă a asigura educaţie de calitate pentru toţi, prin programe coerente, la nivel cu cele din statele europene. Înseamnă a asigura servicii de sănătate la standarde bune, sprijin în caz de necesitate, fără discriminare. Înseamnă a investi în obţinerea şi menţinerea siguranţei naţionale, economice şi sociale. Înseamnă a garanta predictibilitate şi a deschide mai multe şanse, mai multe oportunităţi pentru viitorul performant al tuturor tinerilor.

Iar investiţia în tineri presupune în primul rând o educaţie de calitate.Cele mai competitive şi mai moderne state din lume sunt cele care investesc în educaţie şi care au sisteme de învăţământ bine puse la punct, bazate pe viziune pe termen lung. Pentru a putea performa, pentru a putea face competiţiei globale, Republica Moldova are nevoie să crească de la an la an calitatea studiilor oferite, diversitatea burselor acordate şi metodele de a dobândi cunoştinţe şi competenţe.  

În plus, competenţele şi pregătirea tinerilor trebuie să îşi găsească loc pe piaţa locurilor de muncă. Pentru aceasta, vedem necesară conectarea sistemului educaţional cu investiţiile în crearea noilor locuri de muncă: pe de o parte, se asigură un mediu de afaceri stabil şi deschis să genereze oportunităţi pentru tineri, iar pe de altă parte – se fac investiţii în programe de perfecţionare şi pregătire, care să fie adaptate la cererea care există, la perspectivele de evoluţie a acestei cereri.

În promovarea acestor măsuri, Tineretul Democrat se va conduce de obiectivele strategiei Uniunii Europene 2020 care prevede susţinerea educaţiei şi încadrarea tinerilor pe piaţa muncii, respectiv va avea în vedere înfiinţarea unei garanţii sociale pentru tineri.

Avem încredere că ne aflăm pe drumul celor bun şi sprijinim cu toată tinereţea, priceperea şi energia noastră eforturile pentru modernizarea europeană a Republicii Moldova.

Chişinău, 2 aprilie 2016

Hai cu noi!

Echipa noastră are 50.000 de membri!
Suntem împreună şi luptăm pentru o Moldovă solidară! Vino şi tu alături de noi!